HAPPENING AT HALEKULANI
Dec
18
Mon

SpaHalekulani Seasonal Blend Bar

- | Halekulani Gatehouse

Blend your own custom SpaHalekulani bath salt in the Gatehouse.